Presentació


Benvolguts,

Amb aquestes línies ens volem presentar a tots els que no ens coneixeu i als que ja ens coneixeu ensenyar-vos la nostra primera pàgina web

Els nostres voluntaris en primer moment entren com aspirants, passant un període de proba a efectes de saber si el món del voluntariat de Protecció Civil es el que pensaven. Posteriorment i quan la Direcció General de Protecció Civil treu un curs a l’escola de Mollet, es presenten fent hores a distància i presencials en les que inclou; extintors, SVB + DEA,… amb un examen final amb valoració d’APTE o NO APTE

Es per tan un plaer per nosaltres el poder oferir els nostres serveis a les persones que ens ho demanen o necessiten en moments puntuals com poder ser; Festes majors, curses, castells, correfocs,…

En aquesta pàgina podràs veure en què consisteix el nostre treball, conèixer la nostra història, així com informa’t de tot el necessari per formar part de la nostra associació

Fonaments:

L’article 55.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya regula que: Els Plans Municipals de Protecció Civil només poden reconèixer una associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests efectes, correspon a l’Ajuntament determinar l’associació que ha de quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil.

FINS DE L’ASSOCIACIÓ:

La prevenció i actuació en situacions de greu risc o catàstrofe i la protecció i socors de les persones, els béns i el medi ambient en aquelles situacions

Col·laborar amb els municipis en l’elaboració i el desenvolupament dels diferents plans d’emergència

Funcions dels Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya


Amb caràcter general, podem considerar que les funcions generals a desenvolupar pels diferents estaments que participen en els sistemes de Protecció Civil són:

1. Prevenir: les situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes o calamitats públiques que poden afectar a la població i els seus béns, per mitjà de l’estudi i anàlisi d’aquestes situacions.

2. Intervenir: davant situacions de naturalesa catastròfica o calamitat pública, organitzant el socors i protecció de les persones o béns afectats.

3. Divulgar: entre la població les mesures que han d’adoptar davant situacions d’emergència, informant-li convenientment perquè sàpiga reaccionar amb eficàcia davant les mateixes.


Xarxes socials

Segueix-nos a les nostres xarxes i assabenta’t de totes les notícies i serveis!!